Historie firmy

Historie

Společnost INCO engineering s.r.o. existuje od roku 1994, kdy byla založena jako pokračovatel více než stodvacetileté tradice těžních strojů a zařízení pro doly vyráběných firmou ČKD v Praze. Ta v té době vyřadila ze svého rozsáhlého výrobního programu tento obor v rámci restrukturalizace. Do nově založené společnosti přešli projektanti, konstruktéři, pracovníci obchodních složek, odborníci na technologii výroby, specialisté na uvádění do provozu i pracovníci servisu. Rovněž byl odkoupen archiv výkresové dokumentace. Hluboko sahající tradici lze doložit následujícími údaji: první těžní stroj s parním pohonem byl vyroben roku 1877, v roce 1896 byl firmou uveden do provozu první těžní stroj s elektrickým pohonem a v roce 1908 byl předán zákazníkovi první těžní stroj s třecím kotoučem ve věžové strojovně.

Současnost

Do současné doby bylo celkem vyrobeno a do mnoha států světa dodáno téměř 700 těžních strojů a nepřeberné množství dalších výrobků pro doly. Jako příklad lze uvést jeden z nejmodernějších a vůbec největších těžních strojů, které jsme vyprodukovali. Nese typové označení 8K5032 a v roce 2007 byl vyroben pro ruskou těžební společnost. Jedná se o osmilanový dvoumotorový těžní stroj s třecím kotoučem o jmenovitém průměru 5000 mm s celkovým výkonem 11000 kW, který je schopen vyvézt na povrch najednou 60 tun rudy rychlostí 16,5 m/s. Hlavní hřídel dlouhý téměř 14 m je vzhledem k hmotnosti soustavy uložen ve čtyřech valivých ložiskách. Třecí kotouč je brzděn 22 brzdovými jednotkami, které působí na dva brzdové disky. Stroj má plně digitální regulaci pohonu, jeho systémy jsou řízeny soustavou čtyř mikroprocesorových systémů spojených vzájemně redundantní sítí. Jeho elektrohydraulický brzdový systém Frenomatic je mnohonásobně zálohován a v režimu pojistné brzdy dociluje konstantního zpoždění. Stroj je schopen skipové těžby v plně automatickém provozu a je vybaven pokročilým systémem vizualizace provozních a poruchových stavů.

Katalog ke stažení